Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

12 Lip

W dniu 27.06.2017 r. w świetlicy Klubu Sportowego „Tęcza-Społem” w Kielcach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym dokonano wyboru do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd Klubu pozostał bez zmian jak cztery lata temu:

Wojciech Kardynalski – Prezes Klubu
Włodzimierz Czerw – Wiceprezes ds. techniczno – administracyjnych
Arkadiusz Znojek – Wiceprezes ds. sportowych
Izabela Korus –  Sekretarz
Sławomir Trzebiński – Skarbnik, Główny Księgowy

Komisja Rewizyjna w składzie”
Tomasz Kaczmarek – Przewodniczący
Tomasz Korus – Wiceprzewodniczący
Łukasz Snochowski – Sekretarz