Zarząd Klubu

 

ki Korus Izabela –  Prezes Zarządu Klubu
Piotr Walas –  Sekretarz Zarządu Klubu
cw Czerw Włodzimierz – Wiceprezes ds. techniczno – administracyjnych
az Znojek Arkadiusz – Wiceprezes ds. sportowych
ts Trzebiński Sławomir – Skarbnik, Główny Księgowy Klubu