Zarząd Klubu

zarzad

wk Kardynalski Wojciech –  Prezes Zarządu Klubu
cw Czerw Włodzimierz – Wiceprezes ds. techniczno – administracyjnych
az Znojek Arkadiusz – Wiceprezes ds. sportowych
ki Korus Izabela –  Sekretarz Zarządu Klubu
ts Trzebiński Sławomir – Skarbnik, Główny Księgowy Klubu