JUBILEUSZOWY ROK KLUBU 1945-2015

23 gru

KS „Tęcza – Społem” w Kielcach powstał w maju 1945 r. Przy Zakładach Wytwórczych „SPOŁEM”, a od 1949 r. nieprzerwanie związany jest z PSS – „Społem” w Kielcach.  Dzięki pomocy Zarządu Głównego „SPOŁEM”, Zarządu Głównego Związku Zawodowe Pracowników Handlu i Spółdzielczości oraz czynów społecznych mieszkańców Kielc powstał w 1971 r. piękny obiekt sportowy. Najważniejszymi sponsorami klubu do dnia dzisiejszego są PSS „Społem” i ZW „Społem”. Spowodowało to, że klub pozostał wierny Spółdzielczości  Społemowskiej.