Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Martwym Ciągu

23 lis

KOMUNIKAT O ZAWODACH

Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego
w Martwym Ciągu. Kielce, 29 listopada 2020 r.

PEŁNA INFORMACJA W PDF

I. CELE
1. Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Województwa Świętokrzyskiego na rok 2020.
2. Popularyzacja ćwiczeń siłowych jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.
3. Propagowanie aktywnego uprawiania sportu w regionie.

II. ORGANIZATORZY
1. Klub Sportowy „Tęcza-Społem” w Kielcach.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin zawodów: 29 listopada 2020 r. (niedziela)
2. Miejsce startu: Klub Sportowy Tęcza-Społem, ul. Zagnańska 110.
3. Termin i miejsce odprawy technicznej: 29 listopada 2020 r. o godzinie 09:45 w miejscu startu.
4. Termin zgłoszeń: do 27 listopada 2020 r. (piątek)
e-mail: teczaspolem@o2.pl
W zgłoszeniu podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię wagową,
pełną nazwa klubu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach uczestniczyć mogą mieszkańcy województwa świętokrzyskiego lub uczniowie/studenci uczący się na terenie województwa świętokrzyskiego.
2. Okazanie podczas weryfikacji ważnych, indywidualnych badań lekarskich.

V. SPOSOB RYWALIZACJI
1. Kobiety w kategoriach wagowych 47, 52, 57, 63, 72, 84, +84 według uzyskanego wyniku w kg
2. Seniorzy w kategoriach wagowych:59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 według uzyskanego wyniku w kg.

VI. NAGRODY
1. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji Najlepszej Zawodniczki i Najlepszego Zawodnika otrzymają puchary.
2. Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy zawodów otrzymują dyplomy potwierdzające uzyskane miejsce,
a osoby niesklasyfikowane dyplom uczestnictwa.

VII. INFORMACJE
1. Wszelkich informacji dotyczących wyżej wymienionych zawodów udziela: Arkadiusz Znojek,
email: powerlifting@o2.pl . 

VIII. PROGRAM ZAWODÓW I ODPRAWA TECHNICZNA
1. Wstępny program zawodów
– godz. 9:45 odprawa techniczna w miejscu zawodów,
– godz. 10:00 ważenie wszystkich zawodniczek i zawodników,
– godz. 12:00 start I grupy.

Dokładny program zostanie ustalony w dniu zawodów na odprawie technicznej.

IX. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
1. Na zawodach obowiązują przepisy techniczne i procedury startowe IPF i PZKFiTS.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
3. Każdy z uczestników zawodów ma posiadać ubezpieczenie NNW.
4. Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
5. Wszyscy uczestnicy zawodów obowiązani się do noszenia maseczek zasłaniających usta i nos.
6. Uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie ogólnokrajowych przepisów epidemicznych.

Kielce, dnia 20 listopada 2020 r.