MIKRO GRANTY

9 wrz

W ramach inicjatywy wsparcia finansowego w ramach programu „MIKRO GRANTY” Fundacja Orły Sportu zorganizowaliśmy na kieleckich kortach tenisowych Klubu Sportowego „Tęcza-Społem” ul. Zagnańska 11025-560 Kielce regularne zajęcia tenisowe dla dzieci i młodzieży w okresie od 26.08-30.09.2023 r. pn. „Gem, set, mecz! Świętokrzyska Drużyna Tenisowa”. Celem zadania było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. Celem inicjatywy było upowszechnianie i rozwijanie wśród chętnych do udziału w zajęciach mieszkańców Kielc i okolicznych miejscowości kultury fizycznej oraz kształtowanie pozytywnych postaw związanych z uprawianiem sportu. Realizacja inicjatywy stworzyła dogodne warunki do propagowania tenisa oraz zdrowego stylu życia w regionie kieleckim.
W ramach inicjatywy przeprowadzono następujące zadania:
– rekrutacja poprzez zgłoszenie się bezpośrednie dzieci i młodzieży do trenera/instruktora oraz zorganizowano promocyjny piknik tenisowy celem rekrutacji,
– przeprowadzono regularne zajęcia tenisowe,
– przeprowadzono regularne zajęcia ogólnorozwojowe,
– przeprowadzono turniej końcowy.